Veřejné zakázky
statutární město Brno
 
                 

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách členěny na:
 • Veřejná zakázka malého rozsahu
  Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH. Veřejné zakázky malého rozsahu jsou dle usnesení R7/087 schůze Rady města Brna, bod č. 74 dále členěny na:
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce od 0,- Kč do 15 000,- Kč bez DPH
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od 15 000,- Kč do 200 000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od 15 000,- Kč do 500 000,- Kč bez DPH
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby od 200 000,- Kč do 2 000 000,- Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč bez DPH
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na služby – poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek případně zastoupení zadavatele v řízení dle ust. § 151 zákona – od 15 000,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na služby- zastupování statutárního města Brna- Magistrátu města Brna jako účastníka řízení před soudy ČR u klíčových soudních sporů statutárního města Brna-Magistrátu města Brna- od 0,-Kč bez DPH do 2 000 000,-Kč bez DPH
 • Veřejná zakázka podlimitní
  Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 001,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 001,- Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
 • Veřejná zakázka nadlimitní
  Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, u níž v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách je předpokládaná hodnota rovna nebo přesáhne finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie

 

 
Hlavní stránka  I  Profil zadavatele  I  Informace o veřejných zakázkách  I  Veřejné zakázky městských částí  I  Vyhledávání zakázek  I  Druhy veřejných zakázek  I  Související předpisy
Přidat k oblíbeným    I    Tisk    I    Doporučit stránku © Statutární město Brno, 2011-2015