Veřejné zakázky
statutární město Brno
 
                 

Profil zadavatele na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky od 18. 5. 2017 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách a vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a vyhláškou č. 260/2016 Sb., stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, naleznete zde.

Zneplatněný profil zadavatele, na kterém jsou zveřejněny veřejné zakázky do 18. 5. 2017 naleznete zde.

Statutární město Brno zadává veřejné zakázky také prostřednictvím certifikovaného elektronického tržiště Tendermarket, které slouží jako další profil zadavatele pouze pro zakázky realizované prostřednictvím tohoto elektronického tržiště. Profil zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket naleznete zde: https://www.tendermarket.cz/Z00000765.profil

 

 
Hlavní stránka  I  Profil zadavatele  I  Informace o veřejných zakázkách  I  Veřejné zakázky městských částí  I  Vyhledávání zakázek  I  Druhy veřejných zakázek  I  Související předpisy
Přidat k oblíbeným    I    Tisk    I    Doporučit stránku © Statutární město Brno, 2011-2015