Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OÚPR-025733 Územní studie „Vinohrady - Šedová“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio, spol. s r.o., Brno 28. 3. 2017 21. 4. 2017
OÚPR-025734 Územní studie „Bohunice, ul. Lány“ malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková, Brno 28. 3. 2017 24. 4. 2017
OÚPR-025995 Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E podlimitní OÚPR AQUATIS a.s. Brno 9. 5. 2017 8. 6. 2017
OÚPR-027363 Návrh dle zadání změny ÚPmB - Areál Jaselských kasáren malého rozsahu OÚPR ARCHIKA s.r.o., Brno 10. 10. 2017 28. 11. 2017
OÚPR-028109 Monitoring na kanalizaci pro projekt Vyhodnocení funkce objektů hospodaření s dešťovou vodou malého rozsahu OÚPR DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, Praha 110 00 27. 2. 2018 14. 3. 2018
OÚPR-028363 Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ malého rozsahu OÚPR Kuba & Pilař architekti s r.o. 13. 2. 2018 20. 3. 2018
OÚPR-028657 Nvárh změny ÚPmB - MČ Brno-Jehnice, ul. Blanenská malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Barbora Jenčková, Brno 24. 4. 2018 31. 5. 2018
OÚPR-028666 Návrh změny ÚPmB Brno-Židenice, Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Fixel, Brno 9. 5. 2018 4. 6. 2018
OÚPR-028668 Návrh Regulačního plánu Kostelíček, Brno - Líšeň malého rozsahu OÚPR Ing. arch. Pech, Brno 9. 5. 2018 7. 6. 2018
OÚPR-028670 Návrh změny ÚPmB - Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská malého rozsahu OÚPR UAD spol. s r.o., Brno 9. 5. 2018 6. 6. 2018
OÚPR-029756 21/2018 - Návrh změny ÚPmB B2/18-RP - Rooseveltova, MČ Bo-střed, k. ú. Město Brno malého rozsahu OÚPR ROMANGALE s.r.o. 25. 9. 2018 24. 10. 2018
OÚPR-029757 20/2018 - Návrh změny ÚPmB B5/18-CM-MČ Bo-Vinohrady, MČ Bo-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol. s r.o. 16. 10. 2018 29. 10. 2018
OÚPR-029758 18/2018 - Návrh změny ÚPmB B3/18-CM - MČ Bo-Bohunice, k. ú. Bohunice, ul. Studentská, ul. Netroufalky, Univerzitní kampus MU malého rozsahu OÚPR AiD team a.s. 18. 9. 2018 25. 9. 2018
OÚPR-029759 Návrh změny ÚPmB B1/17-CM - MČ Brno-Líšeň, MČ Brno-Židenice, k. ú. Líšeň, k. ú. Židenice, ul. Jedovnická, Líšeňská, SAKO Brno malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech 9. 10. 2018 26. 10. 2018
OVLHZ-024592 Varovný systém v ochraně před povodněmi města Brna malého rozsahu OVLHZ COLSYS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 1. 2017
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -