Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OVV-027922 Osobní vozidlo pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV K.E.I. GROUP, s.r.o. 31. 10. 2017 13. 11. 2017
OVV-029959 Kancelářské potřeby a xerografický papír - část B) veřejné zakázky podlimitní OVV LAW CZ s.r.o. 5. 6. 2018 28. 6. 2018
OZ-013612 Dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk) malého rozsahu OZ S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 5. 12. 2012 12. 12. 2012
OZ-023116 Analýza produkce Úrazové nemocnice v Brně malého rozsahu OZ DERS Group s.r.o. 26. 1. 2016 31. 3. 2016
OZ-026680 Dodání AED malého rozsahu OZ Medsol 19. 9. 2017 22. 9. 2017
OZ-026902 Catering malého rozsahu (do 200 000) OZ International Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 10. 2017
OZ-026923 Plán zdraví města Brna 2018 - 2030 malého rozsahu OZ PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 18. 4. 2017 30. 6. 2017
OZ-029621 Organizační zajištění akce Rozloučení s prázdninami na riviéře malého rozsahu OZ Starez-sport, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno 7. 8. 2018 13. 8. 2018
OZV-009470 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2012 - 2014 podlimitní OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 628 00 Brno 16. 11. 2011 15. 12. 2011
OZV-018999 Překladatelské a tlumočnické služby pro roky 2015 - 2016 malého rozsahu OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 2/4064, 628 00 Brno 29. 10. 2014 18. 11. 2014
OZV-023472 Překladatelské služby v oblasti hudby pro rok 2016 malého rozsahu OZV Aspena, s.r.o., Gorkého 64/15, 602 00 Brno 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OZV-024588 Překladatelské a tlumočnické služby pro rok 2017 malého rozsahu OZV Ilija Dorovský, Velkopavlovická 4064/2, 62800 Brno 20. 12. 2016 6. 1. 2017
OŽP-010038 Obnova IP - stromořadí na ul. Dlážděná k.ú. Žebětín malého rozsahu OŽP Šimek 96 s.r.o. 21. 9. 2011 12. 10. 2011
OŽP-010361 Dodávka skladovacích prostředků na nebezpečné odpady malého rozsahu OŽP DENIOS s.r.o. 5. 10. 2011 10. 10. 2011
OŽP-011814 Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012 malého rozsahu OŽP Bucek s.r.o. 8. 2. 2012 14. 2. 2012
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -