Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
MO-027145 Znalecký posudek o ceně obvyklé malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 24. 10. 2017 24. 10. 2017
MO-028002 Ocenění nemovitých věcí malého rozsahu MO Deloitte Advisory s.r.o. 9. 1. 2018 10. 1. 2018
OD-010055 Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín malého rozsahu OD JENASTAV s.r.o. 5. 10. 2011 7. 10. 2011
OD-010056 Oprava Kotelny trolejusové vozovny Komín malého rozsahu OD V.I.P. Plus s.r.o. 5. 10. 2011 7. 10. 2011
OD-012517 Audit dopravní obslužnosti malého rozsahu OD CITYPLAN spol. s r.o. 23. 5. 2012 19. 5. 2012
OD-013496 technická studie Heršpická - Pražákova malého rozsahu OD MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 15. 8. 2012 10. 9. 2012
OD-014000 Studie obsluhy letiště Brno Tuřany veřejnou dopravou za využití železniční vlečky malého rozsahu OD SUDOP BRNO spol. s.r.o. 14. 11. 2012 28. 11. 2012
OD-014249 CITY Logistika města Brna malého rozsahu OD Centrum dopravního výzkumu 27. 3. 2013 18. 4. 2013
OD-015441 Propojení Pražákova - Heršpická - Jihlavská malého rozsahu OD PK Ossendorf s.r.o. 26. 6. 2013 23. 7. 2013
OD-016138 Komplexní řešení dopravní obslužnosti po přestavbě ŽUB s nádražím u řeky malého rozsahu OD SUDOP BRNO 30. 10. 2013 18. 11. 2013
OD-018697 Rekonstrukce tramvajové zastávky ulice Jírova, Brno - Líšeň malého rozsahu OD IMOS Brno a.s. 10. 9. 2014 11. 9. 2014
OD-018705 nové napojení areálu IKEA související s přestavbou MÚK D1-Brno Jih malého rozsahu OD PK Ossendorf 6. 8. 2014 3. 9. 2014
OI-000096 CIVITAS – ELAN - Integrované mobility centrum – ulice Joštova podlimitní OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OI-000389 Přírodovědné exploratorium podlimitní OI Skanska a.s. 16. 3. 2011 15. 4. 2011
OI-000423 Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 2. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -