Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-000431 Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 3. 2011
OI-000475 TROLLEY - Terminál IDS Starý Lískovec malého rozsahu OI PK OSSENDORF, s.r.o. 22. 12. 2010 14. 1. 2011
OI-000851 II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice malého rozsahu OI Poyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 5. 2011
OI-000854 Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI společná nabídka Skanska a..s a IMOS Brno, a.s.. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 6. 2011
OI-000856 „Centrální technický dispečink - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou otevřeným komunikačním protokolem“ nadlimitní OI AŽD Praha s.r.o. 8. 6. 2011 23. 6. 2011
OI-000857 Brno, Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Cihlářská podlimitní OI Sdružení Cihlářská - DS Brno - FIRESTA smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-000862 Most Zábrdovická přes Svitavu ev.č.BM - 036 malého rozsahu OI Projekční kancelář PRIS, spol s.r.o. 30. 3. 2011 8. 4. 2011
OI-000872 „Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno - Starý Lískovec“-pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor 30. 3. 2011 1. 4. 2011
OI-000894 Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno- Chrlice malého rozsahu OI Ing. Aleš Drlý 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-000895 Otevřená škola- pohybem k zdravému životnímu stylu malého rozsahu OI DRIFT- SPORT, a.s. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-000899 Sanace odvodňovacích vrtů Brno - Bystrc malého rozsahu OI GEOtest, a.s. 23. 3. 2011 8. 4. 2011
OI-000907 Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch podlimitní OI Sdružení Bosonohy - FIRESTA - DS Brno , zahrnující FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce, stavby, a.s. (jako vedoucí) smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 7. 2011
OI-000909 Brno, Slunná - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 4. 2011
OI-000915 Brno, Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 5. 2011
OI-000916 „Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu“ - PD pro územní řízení malého rozsahu OI Fundos spol. s r.o. 2. 3. 2011 17. 3. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -