Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-001297 Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 5. 2011
OI-001428 Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky podlimitní OI EXPEL s.r.o. 28. 6. 2011 15. 7. 2011
OI-001493 ZŠ Otevřená nadlimitní OI PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153, 119b, 619 00 Brno 1. 12. 2010 4. 1. 2011
OI-001504 Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti malého rozsahu OI PROJECT building s.r.o. 22. 12. 2010 11. 1. 2011
OI-001514 ZŠ Otevřená - autorský dozor malého rozsahu OI Ing.Radek Konečný 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OI-001516 Přístavba tělocvičny při ZŠ Kamenačky malého rozsahu OI Ing. arch. Libor Žák 27. 4. 2011 2. 5. 2011
OI-001518 Zateplení ZŠ Brno 2011 malého rozsahu OI BRNOINVEST, spol. s r.o. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OI-001547 „Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby malého rozsahu OI Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 25. 5. 2011 1. 6. 2011
OI-001665 Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 18. 5. 2011
OI-001717 „Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova“ - výzva k podání nabídky podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Hudcova 72 621 00 Brno 28. 6. 2011 19. 7. 2011
OI-001790 II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1 malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 6. 2011
OI-001861 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – SILNICE I/42 BRNO VMO – JIH – vodohospodářské rozbory - projektová dokumentace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ 27. 4. 2011 17. 5. 2011
OI-001877 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na VUT) malého rozsahu OI VH atelier, s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-001883 Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49 podlimitní OI KOMFORT, a. s. 14. 4. 2011 16. 5. 2011
OI-002311 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděču elektro malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -