Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-011647 Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011652 Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. 11. 1. 2012 17. 2. 2012
OI-011654 „Vila Tugendhat - interiér RAW, zahradní úpravy “ malého rozsahu OI UNISTAV a.s. 8. 2. 2012 15. 2. 2012
OI-011662 „Petrov - úprava areálu“ podlimitní OI SWIETELSKY stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 28. 3. 2012 23. 4. 2012
OI-011695 Brno, Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Tomáškova podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 7. 2012
OI-011696 Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně nadlimitní OI IMOS Brno, a.s. 29. 2. 2012 9. 3. 2012
OI-011793 Brno, Elišky Krásnohorské - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011823 Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI Sdružení pro rekonstrukce ulic e Horovy a Minské firem JV PROJEKT VH a DUIS, vedoucí: JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 21. 11. 2012
OI-011824 Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace nadlimitní OI HYDROPROJEKT CZ a.s. HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 15. 11. 2012
OI-011825 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011830 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011856 Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa podlimitní OI Sdružení Ořešín-dešťová kanalizace akomunikace, I. etapa - vedoucí sdružení: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 27. 6. 2012 27. 7. 2012
OI-011859 Brno, OK D02 - Královka - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 3. 2012
OI-011867 Brno, Králova - rekonstrukce kanalizace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
OI-011868 Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (vodovod v parku Koliště) malého rozsahu OI FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 3. 2012
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -