Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-017210 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 14. 2. 2014
OI-017214 Březová nad Svitavoz, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017215 Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017219 Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2 malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017221 Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce kanalizace na kanalizační síti malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 14. 2. 2014
OI-017238 Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukcve technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI Puttner, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017239 Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI Puttner, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017240 Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 2. 2014
OI-017364 Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - pasportizace objektů malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 3. 2014
OI-017845 Brno, ÚV Pisárky, rozvodna NN - rekonstrukce technologie malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-017846 Brno, Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-017854 Brno, Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 5. 2014
OI-017855 Brno, Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 22. 5. 2014
OI-017935 Brno, Dřevařská, Štefánikova 1b - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 6. 2014
OI-017937 Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI VHS ATELIER, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 6. 2014
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -