Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-017941 Brno, Poděbradova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odstěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 6. 2014
OI-017945 Brno, Údolní II, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017954 Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017988 Splašková kanalizace v ulici Rebešovická malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 6. 2014
OI-017989 Brno, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017991 Brno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017992 Brno, Staňova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017993 „Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou“ malého rozsahu OI HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o. 28. 5. 2014 11. 6. 2014
OI-017994 Brno, Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-017995 Brno, Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 6. 2014
OI-018003 Brno, Andrýskova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 6. 2014
OI-018015 Brno, ÚV Pisárky - sanace vodojemu a části kolektoru II malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2014
OI-018058 „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ – zahájení zadávacího řízení podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 5. 2014 20. 6. 2014
OI-018127 Brno, Martinkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
OI-018128 Brno, Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 6. 2014
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -