Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-019088 Brno, Mírová - úprava přelivné hrany OK E03 malého rozsahu OI FIRESTA-Fiše, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2014
OI-019091 Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části malého rozsahu OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 11. 2014
OI-019177 Brno, ÚV Pisárky, jižní areál - rekonstrukce areálovýc ploch a vjezdové vrátnice malého rozsahu OI PK OSSENDORF s.r.o., smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019222 Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C malého rozsahu OI ARCHIKA - architektonická orojekční kancelář s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 11. 2014
OI-019224 Brno, retenční nádrž Královky - studie proveditelnosti malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 11. 2014
OI-019231 Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019239 Brno, Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 11. 2014
OI-019244 Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - pasport malého rozsahu OI Ing. Jiří Šmikmátor smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019246 Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Ing. Josef Cupal smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019252 Březová nad Svitavou, II. BV, sekční uzávěry - stavební rekonstrukce malého rozsahu OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce , stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 11. 2014
OI-019313 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova - pasportizace stavu objektů malého rozsahu OI AMBERK Engineering Brno, a.s. 12. 11. 2014 24. 11. 2014
OI-019476 Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 1. 2015
OI-019505 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 1. 2015
OI-019506 Brno, Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI DUIS s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 9. 1. 2015
OI-019749 Brno, Bayerova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti malého rozsahu OI Sweco HYDROPROJEKT CZ,a.s,odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 28. 1. 2015
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -