Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-019754 Brno, Lužova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol.s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2015
OI-019756 Brno, Matulkova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 2. 2015
OI-020330 Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 3. 5. 2016 23. 5. 2016
OI-020331 Brno, Lerchova I, Roubalova I, Kampelíkova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 7. 6. 2016 18. 5. 2016
OI-020356 Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunnikace v ulicích Minská, Horovo a Bráfova, nadlimitní OI FIRESTA -Fišer, rekonstrukce , stavby a.s. 10. 3. 2015 4. 5. 2015
OI-020499 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ – dokumentace pro územní rozhodnutí, autorský dozor nadlimitní OI METROPROJEKT Praha a.s. 15. 9. 2015 12. 10. 2015
OI-020517 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanlizace v Brně - rok 2015 malého rozsahu OI DHI a.s. 26. 5. 2015 4. 6. 2015
OI-020580 Brno, Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Skanska a.s 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-020581 Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 17. 8. 2016 7. 9. 2016
OI-020582 Brno, Galašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI D.I.S., spol. s r.o. 4. 5. 2016 23. 5. 2016
OI-020587 Brno, Francouzská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 10. 5. 2016 27. 5. 2016
OI-020588 Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 28. 6. 2016 26. 7. 2017
OI-020590 Brno, Cupákova - rekonstrukce kanlaizace a vodvodu podlimitní OI IMOS Brno, a.s. 3. 5. 2016 20. 5. 2016
OI-021156 Parkoviště při ulici Spodní podlimitní OI ZEMAKO, s.r.o. 27. 10. 2015 18. 11. 2015
OI-021888 Brno, Králova - rekonstrukce kanalizace podlimitní OI OHL ŽS, a.s. 10. 1. 2017 7. 2. 2017
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -