Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OI-022885 Brno - rekonstrukce vododovu, kanalizace a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova, dodatek č. 3 podlimitní OI FIRESTA-Fišer, rekonstrukce stavby a.s. 5. 4. 2016 22. 4. 2016
OI-022973 „Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2016“ malého rozsahu OI DHI a.s. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-022974 „Brno, retenční nádrž Červený mlýn“ - studie proveditelnosti malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 31. 5. 2016 2. 6. 2016
OI-023073 „Brno, Blatouchová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI JV Projekt VH s.r.o. 10. 5. 2016 24. 5. 2016
OI-023074 „Brno, Závodského- rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI DUIS s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023114 Brno,Leitnerova III- rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI PROVO, spol.s.r.o. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023115 Brno, kolektor Vinohrady - rekonstrukce vodovodu, etapa I. a II. malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 10. 5. 2016 26. 5. 2016
OI-023183 Brno, Kalvodova I- rekonstrukce kanalizacea vodovodu malého rozsahu OI VODING HRANICE 10. 5. 2016 30. 5. 2016
OI-023366 „Brno, Šťastného - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zavřená I - rekonstrukce vodovodu“, „Brno, Zoubkova - rekonstrukce vodovodu“ malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-023368 Brno, Zoubkova - drobná rekonstrukce na kan. síti malého rozsahu OI PROVO, spol. s r.o. 14. 6. 2016 23. 6. 2016
OI-023375 Brno, Buzkova-rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. 23. 5. 2017 19. 6. 2017
OI-023376 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 9. 5. 2017 29. 5. 2017
OI-023692 Brno, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 19. 7. 2016 8. 8. 2016
OI-023734 Brno, Davídkova, MČ Brno - Chrlice - splašková kanalizace malého rozsahu OI Sweco Hydroprojekt a.s. 28. 6. 2016 26. 7. 2016
OI-023735 Brno, Lužova - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI IMOS Brno, a.s. 19. 7. 2016 27. 7. 2016
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -