Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
BO-020595 Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č.2 nadlimitní BO IMOS Brno, a.s. 30. 6. 2015 9. 7. 2015
BO-022194 Zámečnická 2 - sdílené bydlení malého rozsahu BO PSK Brno, s.r.o. 5. 1. 2016 20. 1. 2016
BO-023713 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - zajištění TDI malého rozsahu BO Ing. Radomír Hošek 26. 4. 2016 9. 5. 2016
BO-023720 Sdílené bydlení Zámečnická 2 - dodatečné práce č. 1 malého rozsahu BO PSK Brno s.r.o. 7. 6. 2016 13. 6. 2016
BO-023725 Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - úprava DSP a DProvS podlimitní BO S-projekt plus, a.s. 7. 6. 2016 20. 6. 2016
BO-023726 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 26. 4. 2016 4. 5. 2016
BO-023727 Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - dodatečné práce č. 1 podlimitní BO IMOS Brno, a.s. 28. 6. 2016 12. 7. 2016
BO-024267 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno malého rozsahu BO Ing. arch. Ludvík Křenek 2. 8. 2016 16. 8. 2016
BO-024268 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení Brno, 1. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Ivo Brandštetr 17. 8. 2016 29. 8. 2016
BO-024269 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 20. 9. 2016 3. 10. 2016
BO-024273 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, 3. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Zdeněk Bureš 18. 10. 2016 3. 11. 2016
BO-024277 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 4. skupina malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 1. 11. 2016 15. 11. 2016
BO-024385 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno podlimitní BO MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 17. 1. 2017 6. 3. 2017
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
BO-025041 Bytový dům pro seniory Cejl malého rozsahu BO Ing. arch. Zdeněk Bureš 29. 11. 2016 14. 12. 2016
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -