Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-011857 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r.o. 23. 5. 2012 15. 6. 2012
OMI-011858 Bezpečnostní projekt MMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 5. 12. 2012 11. 12. 2012
OMI-012168 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 29. 8. 2012 31. 8. 2012
OMI-012514 Univerzální prostředek pro nahlížení a získávání dat ze základních registrů malého rozsahu OMI ApS Brno s.r.o. 14. 6. 2012 15. 6. 2012
OMI-012544 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno 2012 podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 19. 4. 2012 19. 4. 2012
OMI-012927 Připojení k internetu podlimitní OMI MAXPROGRES, s. r. o. 28. 11. 2012 2. 1. 2013
OMI-012928 Magistrát města Brna- Antivirový systém malého rozsahu OMI M-COM LAN solution, spol. s r.o. 30. 1. 2013 15. 3. 2013
OMI-012938 Maintenance a servis integrovaného platového systému OKbase a OKINFO podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 17. 10. 2012 14. 11. 2012
OMI-012966 Nákup produktů Microsoft Select na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy Select č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited podlimitní OMI Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 19. 12. 2012 20. 12. 2012
OMI-013101 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol.s.r.o. 30. 1. 2013 19. 2. 2013
OMI-014950 Sjednocení technické podpory licencí VMware malého rozsahu OMI K-net Technical International Group, s. r. o. 26. 6. 2013 1. 7. 2013
OMI-014952 Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu malého rozsahu OMI ICZ a. s. 17. 4. 2013 25. 6. 2013
OMI-014975 Nákup licencí CITRIX malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 12. 2012 12. 12. 2012
OMI-015087 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s. r. o. 26. 6. 2013 19. 8. 2013
OMI-015216 Konsolidace a příprava migračních dat aplikace MATRIKA malého rozsahu OMI HiPro spol. s r. o. 5. 12. 2012 7. 12. 2012
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -