Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-015218 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 19. 12. 2012 19. 12. 2012
OMI-015227 Pořízení licence a implementace rozšíření aplikace MATRIKA pro ÚMČ města Brna malého rozsahu OMI HiPro spol. s r. o. 28. 11. 2012 12. 12. 2012
OMI-015239 Uživatelské úpravy a upgrade platového modulu OKbase malého rozsahu OMI OKsystem s. r. o. 28. 11. 2012 19. 12. 2012
OMI-015267 Přenesení dat z ECM Documentum do nativního úložiště spisové služby malého rozsahu OMI ICZ a. s. 21. 8. 2013 2. 9. 2013
OMI-015269 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r. o. 18. 9. 2013 2. 10. 2013
OMI-015288 Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 27. 2. 2013 13. 3. 2013
OMI-016226 Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB malého rozsahu OMI VIAVIS a.s. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OMI-016280 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OMI-016290 Aktualizace licence datové sady StreetNet CZE malého rozsahu OMI Central European Data Agency, a.s. 18. 12. 2013 18. 12. 2013
OMI-018561 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r. o. 27. 8. 2014 1. 10. 2014
OMI-018564 Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu malého rozsahu OMI ICZ a. s. 16. 7. 2014 5. 8. 2014
OMI-018565 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 16. 7. 2014 11. 8. 2014
OMI-018566 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 16. 7. 2014 11. 8. 2014
OMI-018581 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-018583 Zpracování adt a ověření údajů z petičních archů malého rozsahu OMI Javlin a.s. 25. 6. 2014 2. 7. 2014
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -