Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-020281 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2015 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 2. 3. 2015
OMI-020282 „Informační strategie města Brna na období 2014 - 2018“ malého rozsahu OMI Per Partes Consulting, s.r.o. 3. 2. 2015 20. 2. 2015
OMI-020299 Řízení uživatelských přístupů ke stužbám TC města nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 30. 6. 2015 5. 8. 2015
OMI-020300 Dodávka univerzálních skenerů Canon DR-F120 malého rozsahu OMI CANON CZ s.r.o. 12. 5. 2015 25. 5. 2015
OMI-020317 „Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO“ - návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-020318 Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 15. 10. 2014 31. 10. 2014
OMI-020323 Zajištění servisní podpory na rozšíření kapacity diskového pole pro projekt Digitalizace Archivu města Brna malého rozsahu OMI 3S.cz, s.r.o. 5. 5. 2015 18. 7. 2015
OMI-020333 Vyvolávací systém - výměna displejů ODSČ a ŽÚmB malého rozsahu OMI Kadlec - elektronika, s.r.o. 30. 6. 2015 31. 8. 2015
OMI-020373 Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska malého rozsahu OMI ICZ a.s. 22. 10. 2014 27. 10. 2014
OMI-021492 Dodání ortofotomapy a digitálního modelu povrchu z vegetačního období roku 2015 pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 24. 11. 2015 4. 12. 2015
OMI-021495 Zajištění provozu redundantní infrastruktury AIS malého rozsahu OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 24. 11. 2015 18. 12. 2015
OMI-021496 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 28. 7. 2015 17. 8. 2015
OMI-021991 Architektonický koncept ICT pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Trusted Network Solutions 18. 8. 2015 10. 9. 2015
OMI-021992 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCADATA PRAHA spol. s r.o. 3. 11. 2015 26. 11. 2015
OMI-021993 Úpravy vybraných datových vrstev před zapojením do systému budované Digitální mapy Brna a primární naplnění základních kategorií Mapy technického využití území malého rozsahu OMI T-MAPY spol. s r.o. 29. 9. 2015 16. 10. 2015
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -