Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-023060 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI Gordic, s.r.o. 29. 9. 2015 6. 11. 2015
OMI-023229 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2016 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 1. 3. 2016
OMI-023233 Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS a.s. 15. 12. 2015 21. 12. 2015
OMI-023234 Dodávka a implementace kamerového systému v sále ZMB malého rozsahu OMI ELVIA, s. r. o. 5. 4. 2016 13. 4. 2016
OMI-023235 Pořízení archivních leteckých měřických snímků s prvky externí orientace snímků malého rozsahu OMI GEODIS BRNO, s. r. o. 29. 9. 2015 19. 11. 2015
OMI-023238 Antivirový systém Magistrátu města Brna malého rozsahu OMI M-COM, s.r.o. 22. 3. 2016 29. 3. 2016
OMI-023243 Bentley Select - program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 19. 4. 2016 28. 4. 2016
OMI-023266 Technická podpora aplikace Nemovitý majetek podlimitní OMI T-MAPY spol. s r.o. 4. 10. 2016 11. 11. 2016
OMI-023285 Realizace minitendru na nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 23. 2. 2016 21. 3. 2016
OMI-024260 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI 3S.CZ, s.r.o. 20. 9. 2016 6. 10. 2016
OMI-024494 Připojení k internetu pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Dial Telecom, a.s. 7. 2. 2017 7. 3. 2017
OMI-024496 Dodávka a servis firewallu pro statutární město Brno podlimitní OMI IXPERTA s.r.o. 25. 4. 2017 17. 5. 2017
OMI-024501 Dodávka výpočetní techniky pro SMB - minitendr OMI 2016 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 7. 12. 2016
OMI-024503 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 20. 12. 2016 23. 12. 2016
OMI-024504 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 16. 8. 2016 29. 8. 2016
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -