Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OMI-026014 Dodání aktuálního 3D modelu budov a mostů pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 25. 4. 2017 6. 6. 2017
OMI-026015 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 25. 4. 2017 7. 6. 2017
OMI-026057 Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO - dodatek č. 2 malého rozsahu OMI OKsystem s.r.o. 25. 7. 2017 12. 10. 2017
OMI-028412 Nákup USB tokenů pro dvoufaktorovou autentizaci na principu certifikátů splňujících požadavky OSCD včetně middleware klienta pro správu tokenů. malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 19. 3. 2018 12. 3. 2018
OMI-028418 Poradenská činnost při tvorbě webových stránek města malého rozsahu OMI House of Řezáč, s.r.o. 17. 10. 2017 8. 12. 2017
OMI-028429 Rámcová smlouva za dodávku microsites města Brna malého rozsahu OMI inQool a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 4. 1. 2018
OMI-028430 Monitoring využití tiskových zařízení malého rozsahu OMI Konica Minolta Business Solutions 17. 10. 2017 1. 12. 2017
OMI-029930 Provozování a správa WiFi sítě na území statutárního města Brna podlimitní OMI Technické sítě Brno, akciová společnost 12. 9. 2017 31. 10. 2017
OMI-029956 Nákup a podpora produktů VMware malého rozsahu OMI MERIT GROUP a.s. 17. 10. 2017 31. 10. 2017
ORF-011311 Aktualizace ratingu města Brna nadlimitní ORF Standard &Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch) 14. 12. 2011 6. 1. 2012
ORF-014650 Poskytování právních služeb statutárnímu městu Brnu při posuzování okolností souvisejících s možným nabytím majetkového podílu Messe Düsseldorf G.m.b.H. ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF JUDr. Lubomír Mika, notář smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 23. 10. 2012
ORF-015495 Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015 nadlimitní ORF Sdružení společností KPMG Česká republika Audit a Finaudit 5. 6. 2013 26. 6. 2013
ORF-015967 Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF PricewaterhouseCoopers ČR, s.r.o. 28. 8. 2013 2. 9. 2013
ORF-017229 Obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry malého rozsahu ORF Komerční banka, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 13. 2. 2014
ORF-019058 Aktualizace ratingu města Brna podlimitní ORF Standard & Poor's 22. 10. 2014 3. 11. 2014
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -