Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
ORF-019857 Provedení auditu u společnosti Automotodrom Brno, a. s. malého rozsahu ORF 1. KPMG Česká republika, s.r.o. 24. 2. 2015 26. 2. 2015
ORF-019931 Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o. malého rozsahu ORF 3. Deloitte Audit,s.r.o. 3. 3. 2015 12. 3. 2015
ORF-020840 Obstarávání vypořádání transakcí s cennými papíry malého rozsahu ORF Komerční banka, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 7. 8. 2015
ORF-020895 Zpracování due diligence Společnosti Veletrhy Brno, a. s. malého rozsahu ORF Patria Corporate Finance, a. s. 28. 7. 2015 19. 8. 2015
ORF-020907 Právní a M&A služby v rámci projektu akvizice akcií společnosti Veletrhy Brno, a.s. malého rozsahu ORF Patria Corporate Finance, a. s. 18. 8. 2015 18. 8. 2015
ORF-021640 Přezkoumání hospodaření – audit statutárního města Brna za roky 2016, 2017 a 2018 nadlimitní ORF NEXIA AP, a. s. 29. 3. 2016 29. 4. 2016
ORF-022046 Vedení bankovních účtů a platebního styku města Brna malého rozsahu ORF Česká spořitelna, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 12. 2015
ORF-022659 Služby escrow agenta malého rozsahu (do 200 000) ORF UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 21. 3. 2016
ORF-024176 Poskytnutí služeb pověřené osoby při výplatě protiplnění malého rozsahu ORF Československá obchodní banka, a. s. 25. 10. 2016 31. 10. 2016
ORF-025018 Zpracování znaleckého posudku na ocenění společnosti Technologický Park Brno, a.s. malého rozsahu ORF E&Y Valuations, s. r. o. 20. 12. 2016 9. 1. 2017
ORF-025188 Aktualizace ratingu města brna podlimitní ORF Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) 7. 2. 2017 8. 2. 2017
ORF-025788 Zpracování koncepce pojištění statutárního města Brna malého rozsahu ORF OK GROUP, a. s. 29. 8. 2017 20. 9. 2017
ORF-026169 Zhodnocení transakce - získání lokality Ponava do majetku města malého rozsahu ORF Kreston A&CE Consulting, s.r.o. 30. 6. 2017 10. 7. 2017
ORF-029035 „Zpracování due diligence společnosti CD CENTRUM, a. s. a znaleckého posudku na hodnotu společnosti CD CENTRUM COMS, a. s.“ malého rozsahu ORF KPMG ČR, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 24. 7. 2018
ORF-029132 Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2019, 20120 a 2021 nadlimitní ORF NEXIA AP, a.s. 16. 10. 2018 11. 12. 2018
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -