Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
BO-025042 Rekonstrukce bytového domu Mostecká 12 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 29. 11. 2016 23. 12. 2016
BO-025043 Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3.NP a 4.NP pro funkci bydlení malého rozsahu BO IN AD spol. s.r.o. 29. 11. 2016 3. 1. 2017
BO-025285 Strategie bydlení města Brna 2018-2030 malého rozsahu BO PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2. 5. 2017 10. 5. 2017
BO-025306 Příkazní smlouva pro veřejné zakázky malého rozsahu BO Zadávací servis s.r.o. 14. 2. 2017 23. 2. 2017
BO-025536 Rekonstrukce bytového domu Křenová 47 malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 14. 2. 2017 16. 3. 2017
BO-025537 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice malého rozsahu BO Atelier Brandštetr s.r.o. 13. 3. 2017 29. 3. 2017
BO-025539 Bytový dům Valchařská 14 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 13. 3. 2017 10. 4. 2017
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
BO-025740 Celková rekonstrukce BD Plynárenská 263/8 v k. ú . Zábrdovice malého rozsahu BO P.P. architects s.r.o. 28. 3. 2017 13. 4. 2017
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
BO-026242 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 5. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Ludvík Křenek 29. 11. 2016 12. 12. 2016
BO-026243 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 18. 4. 2017 11. 5. 2017
BO-027009 Demolice bytového domu Valchařská 31/14, Brno malého rozsahu BO consistera .s.r.o. 13. 6. 2017 19. 6. 2017
BO-027155 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina malého rozsahu BO Huslík s.r.o. 28. 2. 2017 3. 3. 2017
BO-027167 DPS Cejl – smlouva o připojení E-ON č. 12307040 malého rozsahu BO E.ON. Distribuce, a.s. 8. 8. 2017 21. 9. 2017
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -