Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-000467 Oprava pylnové kotelny v objektu Milénoava 13 VZ 268/2010 malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OSM-000468 Oprava plynoinstalce v objektu Zámečnická 2 VZ 269/2010 malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 5. 1. 2011 6. 1. 2011
OSM-000765 Revize požárních hasících přístroj a hydrantů v objektech ve správě OSM VŘ č. 10/2011 malého rozsahu OSM HASIČ SERVIS Ševčík, s.r.o., Bartákova 7a, 628 00 Brno 23. 3. 2011 30. 3. 2011
OSM-000766 Výměna koberců v objektu Myslivna VŘ č. 11/2011 malého rozsahu OSM Miroslav Kratochvíl, Ulička 837/2, 623 00 Brno 2. 2. 2011 2. 2. 2011
OSM-000770 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách MMB VŘ č. 15/2011 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 16a, 602 00 Brno 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OSM-001087 Stavební práce v objektu Pekařská 52 VŘ č. 23/2011 malého rozsahu OSM Jihomoravská stavební s.r.o., Rostěnice-Zvonovice 69, 682 01 Rostěnice- Zvonovice 23. 3. 2011 30. 3. 2011
OSM-001477 Údržab pozemků v areálu Pisárky 11 (VZ č.48/2011) malého rozsahu OSM Libor Kopřiva, Poslušného 2679/3, 628 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001478 Údržba pozemků - malé vodní toky (VZ č. 49/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 20. 4. 2011 28. 4. 2011
OSM-001480 Údržba pozemků - Černovická skládka (VŘ č. 50/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 27. 4. 2011 4. 5. 2011
OSM-001482 Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20 (VZ č. 51/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001484 Výměny plynových kotlů v objektu Pisárecká 11 (VZ č. 52/2011) malého rozsahu OSM AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o., Kozinova 5, 627 00 Brno 11. 5. 2011 13. 5. 2011
OSM-001485 Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70 (VZ č. 53/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001487 Stavební práce v objektu Pekařská 52 (VZ č. 55/2011) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001506 Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1 (Vz č. 68/2011) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001508 Oprava terasy, zábradlí a oken v objektu Moravské nám. 15 (VZ č. 69/2011) malého rozsahu OSM Bc. Dimitrij Nikifor Neuwirth, Jánská 453/9, 602 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -