Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-001509 Údržba pozemků - Černovická terasa (VZ č. 70/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OSM-001511 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OSM-009058 Oprava oken v objektu Husova 12 VŘ č. 81/2011 malého rozsahu OSM Maltez International, s.r.o., Božetěchova 15/11, 612 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009059 Oprava elektroinstalace v objektu Zámečnická 2 VŘ č. 82/2011 malého rozsahu OSM SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009060 Zhotovení výdusku váz - Beethovenova 2 VŘ č. 83/2011 malého rozsahu OSM František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice 28. 6. 2011 12. 7. 2011
OSM-009062 Stavební práce v objektu Anenská 10 VŘ č. 84/2011 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 8. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009063 Bezbariérový vstup do objektu Husova 3 (VZ č. 85/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OSM-009065 Stavební práce v objektu Libušina tř. 13 (VZ č. 86/2011) malého rozsahu OSM STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OSM-009067 Stavební práce v objektu Václavská 1 (VZ č. 87/2011) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009156 Odstranění přízemních objektů v areálu Pisárecká 11 (VZ č. 113/2011) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 20. 7. 2011 21. 7. 2011
OSM-009158 Odstranění montované haly, uniobuňky a plechových skladů v k. ú. Tuřany malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 15. 6. 2011 17. 6. 2011
OSM-009160 Oprava sociálního zařízení v objektu Zelný trh 13 (VZ č. 116/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009180 Stavební práce v objektu Běhounská 17 (VZ 117/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009181 Stavební práce v objektu Husova 12 (VZ č. 118/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009182 Stavební práce v areálu Kraví hora 1(VZ č. 119/2011) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -