Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-009185 Oprav v objektu labská 27 VZ č. 121/2011) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009394 Oprava VS v Zámečnická 2 (VZ 140/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 7. 2011 21. 7. 2011
OSM-009395 Stavební práce v objektu Mendlovo nám. 9 (VZ 141/2011) malého rozsahu OSM JAPEZ, spol. s r.o., Nová 609, 691 25 Vranovice 3. 8. 2011 5. 8. 2011
OSM-009396 Stavební práce v objektu Josefská 4 (VZ 142/2011) malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009397 Opravy v objektu Lidická 6a (VZ 143/2011) malého rozsahu OSM MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009399 Stavební práce v objektu Mečová 3 (VZ 145/2011) malého rozsahu OSM SASTA CZ,a.s., Houbalova 4, 628 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009681 Jánská 22 - oprava VS dle PD malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 3. 8. 2011 4. 8. 2011
OSM-009685 Stavební práce v objektu archivu města Brna Křížkovského 294, Kuřim malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 31. 8. 2011 6. 9. 2011
OSM-009807 Zasklení a zabezpečení balkonů v objektech Tomečkova 1, 3, 5 (VZ 162/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 31. 8. 2011 6. 9. 2011
OSM-009808 Oprava výměníkové stanice v objektu Masná 3c malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OSM-010101 Oprava topení v objektu Lidická 61 malého rozsahu OSM MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 31. 8. 2011 8. 9. 2011
OSM-010103 Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15 (VZ 170/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 5. 10. 2011 6. 10. 2011
OSM-010195 Sanace skalní stěny na pozemku p.č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata – V. etapa (VZ 187/2011) malého rozsahu OSM NOVAPOL GROUP, a.s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno 29. 9. 2011 20. 10. 2011
OSM-010196 Nádražní 10 – oprava střechy, oprava elektroinstalace (VZ 188/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 26. 10. 2011 27. 10. 2011
OSM-010208 Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno (VZ 194/2011) malého rozsahu OSM TRINOM, spol. s r.o., Železná 16/492, 619 00 Brno 2. 11. 2011 2. 11. 2011
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -