Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-014899 Masarykova 4 – oprava volného bytu (VZ 7/2013) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 27. 2. 2013 28. 2. 2013
OSM-015110 Dominikánské nám. 1 – výměna podlahové krytiny (VZ 40/2013) malého rozsahu OSM JUPOL s.r.o., Bohuslava Martinů 42, 602 00 Brno 7. 5. 2013 10. 5. 2013
OSM-015111 Husova 3 - zřízení klimatizace a odvětrání WC v 1.NP (VZ 41/2013) malého rozsahu OSM BRNOCLIMA spol. s r.o., Košinova 2974/13, 612 00 Brno 7. 5. 2013 9. 5. 2013
OSM-015115 Gromešova 1 – oprava severní a východní fasády (VZ 44/2013) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 7. 5. 2013 15. 5. 2013
OSM-015360 Husova 3 – výměna výtahu (VZ 43/2013) malého rozsahu OSM KONE, a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 7. 5. 2013 30. 5. 2013
OSM-015367 Údržba pozemků - malé vodní toky „Ponávka“ (VZ 57/2013) malého rozsahu OSM KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno 5. 6. 2013 6. 6. 2013
OSM-015368 Údržba pozemků v k.ú. Pisárky a v areálu Pisárecká 11 (VZ 58/2013) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 5. 6. 2013 6. 6. 2013
OSM-015379 Bělohorská 157 – oprava volného bytu (VZ 54/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 12. 6. 2013 13. 6. 2013
OSM-015383 ZŠ Palackého 70 – výměna osvětlení učeben (VZ 55/2013) malého rozsahu OSM Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno 5. 6. 2013 6. 6. 2013
OSM-015387 Dominikánské nám. 1 – výměna zachytávačů sněhu (VZ 59/2013) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 12. 6. 2013 13. 6. 2013
OSM-015566 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ 87/2013) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 26. 6. 2013 27. 6. 2013
OSM-015637 Dominikánské nám. 3 – úprava výměníkové stanice (VZ 89/2013) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 26. 6. 2013 15. 7. 2013
OSM-015638 Husova 12 – stavební úpravy výměníkové stanice (VZ 90/2013) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 26. 6. 2013 27. 6. 2013
OSM-015992 Oprava bytů č. 19 a 20 v objektu Vlhká 4, Brno (VZ 56/2013) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno 17. 7. 2013 22. 7. 2013
OSM-016457 Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně - Bystrci (VZ 117/2013) malého rozsahu OSM GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 21. 8. 2013 22. 8. 2013
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -