Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-016459 Táborská 185 – výměna oken II. (VZ 119/2013) malého rozsahu OSM PRAMOS, a.s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice 21. 8. 2013 26. 8. 2013
OSM-016505 Veveří 109 – oprava vodovodu v areálu (VZ 91/2013) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 7. 8. 2013 8. 8. 2013
OSM-016609 Oprava domu Traubova 16 (VZ 141/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 18. 9. 2013 19. 9. 2013
OSM-016610 Jakubské nám. 5 – stavební úpravy sociálního zařízení (VZ 156/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 8. 10. 2013 11. 10. 2013
OSM-016634 Koliště 19 – výměna zdroje chladu a fancoilových jednotek (VZ 134/2013) podlimitní OSM AISECO s.r.o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno 21. 8. 2013 16. 9. 2013
OSM-016893 Moravské nám. 15 – oprava elektroinstalace (VZ 137/2013) malého rozsahu OSM SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 11. 9. 2013 12. 9. 2013
OSM-016896 Malinovského nám. 3 – výměna dveří (VZ 138/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 11. 9. 2013 12. 9. 2013
OSM-016897 Stará radnice – zaměření stávajícího stavu (VZ 139/2013) malého rozsahu OSM Pam Arch s.r.o., Vránova 3/1241, 621 00 Brno 18. 9. 2013 19. 9. 2013
OSM-016900 Josefská 4 – oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora (VZ 140/2013) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 25. 9. 2013 2. 10. 2013
OSM-016902 Výměna bytových měřičů tepla, vodoměrů teplé a studené vody (VZ 142/2013) malého rozsahu OSM ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno 18. 9. 2013 19. 9. 2013
OSM-016903 Zámečnická 2 – rozdělení bytu č. 18 a oprava omítek světlíku (VZ 143/2013) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 25. 9. 2013 25. 9. 2013
OSM-016907 Oprava fasády na objektu Mendlovo nám. 11 (VZ 144/2013) malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o., Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 11. 9. 2013 12. 9. 2013
OSM-016908 Oprava opěrné zdi na ul. Úvoz (VZ 145/2013) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 8. 10. 2013 11. 10. 2013
OSM-016910 Koliště 19 – servis vzduchotechniky a klimatizace (VZ 146/2013) malého rozsahu OSM HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o., Sejkorova 2127/23, 636 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OSM-016915 Zelný trh 13 – oprava střechy (VZ 154/2013) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 16. 10. 2013 17. 10. 2013
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -