Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-019657 Údolní 10 - výměna oken, oprava fasády (VZ 123/2014) malého rozsahu OSM DBEST living s.r.o. 27. 8. 2014 28. 8. 2014
OSM-019658 Beethovenova 2 - oprava 3 volných bytů (VZ 124/2014) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o. 27. 8. 2014 28. 8. 2014
OSM-019674 Zajištění úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku (146/2014) malého rozsahu OSM AB Facility Services s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 6. 8. 2014
OSM-019675 Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku (VZ 95/2014) nadlimitní OSM SDRUŽENÍ „MĚSTO BRNO 2014“ sdružující společnosti: OLMAN spol. s r.o. (IČ 25578375) a OLMAN SERVICE s.r.o. (IČ 26293102) 24. 9. 2014 25. 9. 2014
OSM-019830 Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně - Bystrci, rok 2015 (VZ 8/2015) malého rozsahu OSM GEOtest, a.s. 17. 2. 2015 18. 2. 2015
OSM-020008 Oprava kotelny, Lipová 18 (VZ 118/2014) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 10. 3. 2015 16. 3. 2015
OSM-020012 Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna (VZ 23/2015) malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o. 10. 3. 2015 16. 3. 2015
OSM-020045 Sousoší Nejsvětější Trojice - rekonzervační práce (VZ 18/2015) malého rozsahu OSM S:LUKAS s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
OSM-020046 Malinovského nám. 3 - stavební opravy BOZP (VZ 19/2015) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
OSM-020047 Gromešova 1 - PD oprava garáží (VZ 20/2015) malého rozsahu OSM Pam Arch s.r.o. 7. 4. 2015 8. 4. 2015
OSM-020336 Nové sady 29 - demolice části objektu (VZ 30/2015) malého rozsahu OSM JIHSTAV s.r.o. 5. 5. 2015 7. 5. 2015
OSM-020337 Zámečnická 2 - PD na rozdělení nebytových prostor ve 2.NP II (VZ 7/2015) malého rozsahu OSM Ing. arch. Ivo Brandštetr 5. 5. 2015 6. 5. 2015
OSM-020585 ZUŠ Veveří 133 - výměna oken (VZ 73/2015) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-020602 Tř. kpt. Jaroše 24 - oprava střechy (VZ 70/2015) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-020605 Kounicova 67 - oprava páteřních rozvodů ZTI (VZ 75/2015) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -