Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-022589 Žerotínovov nám. 6 - stavební opravy školy II. (VZ 31/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 22. 3. 2016 23. 3. 2016
OSM-022815 Zelný trh 13 v Brně - stavební opravy (VZ 42/2016) malého rozsahu OSM JIHSTAV s.r.o. 19. 4. 2016 20. 4. 2016
OSM-022818 Zámečnická 2 - oprava volného bytu 2+1 (VZ 44/2016) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o. 19. 4. 2016 20. 4. 2016
OSM-023059 Lidická 11 - oprava nebytového prostoru, oprava čelní fasády - 1.NP (VZ 55/2016) malého rozsahu OSM PRESL s.r.o. 10. 5. 2016 18. 5. 2016
OSM-023251 Kounicova 67 - oprava vytápění III. (VZ 30/2016) malého rozsahu OSM VOTOP ŠATNÝ s.r.o. 10. 5. 2016 18. 5. 2016
OSM-023391 Jakubské nám. 5 - oprava střechy (VZ 87/2016) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o. 28. 6. 2016 28. 6. 2016
OSM-023410 Lány 34 - stavební úpravy, nové přípojky a pl. kotelna (VZ 112/2016) malého rozsahu OSM CONSISTERA s.r.o. 28. 6. 2016 29. 6. 2016
OSM-023533 ZUŠ Vídeňská 85 - oprava topení II. (VZ 114/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 19. 7. 2016 22. 7. 2016
OSM-023534 Úklidové služby v bytových objektech, areálech a na vybraných pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II. (VZ 116/2016) malého rozsahu OSM Vulcanus s.r.o. 19. 7. 2016 22. 7. 2016
OSM-023535 Oprava bytů, Dornych 25a, Brno - byt č. 5 a 19,20 (VZ 103/2016) malého rozsahu OSM KLIR s.r.o. 19. 7. 2016 25. 7. 2016
OSM-023563 ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24 - oprava topení II. (VZ 115/2016) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 19. 7. 2016 29. 7. 2016
OSM-023585 Oprava střechy nad tělocvičnou a školou, Lipová 18 v Brně (VZ 138/2016) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o. 2. 8. 2016 3. 8. 2016
OSM-023636 Oprava kanalizace Františky Skaunicové 17 v Brně (VZ 137/2016) malého rozsahu OSM SEBAK spol. s r.o. 2. 8. 2016 2. 8. 2016
OSM-023759 Nádražní 10 - oprava výměníkové stanice (VZ 140/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 16. 8. 2016 24. 8. 2016
OSM-023822 Lány 34 - oprava části střechy (VZ 155/2016) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o. 30. 8. 2016 2. 9. 2016
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -