Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OÚPR-018732 „Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0“ malého rozsahu OÚPR UAD studio, s.r.o., Brno 17. 9. 2014 24. 9. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OÚPR-019045 Územní studie „Prověření územních dopadů variant Přestvby ŽUB“ malého rozsahu OÚPR UAD-STUDIO, spol. s r.o. Brno 22. 10. 2014 30. 10. 2014
OÚPR-019325 Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB B1/13-0 na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o. Brno 12. 11. 2014 21. 11. 2014
OÚPR-019571 Planografické práce malého rozsahu OÚPR Stavoprojekta stavební firma, a.s., Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 12. 2014
OÚPR-020531 „Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - organizační zajištění“ malého rozsahu OÚPR MOBA studio s.r.o. Praha 26. 5. 2015 3. 6. 2015
OÚPR-022261 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR IvanKoleček-Pavel Jura Architekti Lausanne- Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022262 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Fellerer-Vendl+CPP architektur, Wien, Austria 9. 2. 2016 15. 2. 2016
OÚPR-022263 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022264 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o., Ostrava 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022265 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR EA architekti s.r.o, Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022266 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR FA PAROLLI, s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022267 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Arch.Design s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-023330 Úplná aktualizace ÚAP města Brna 2016 malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Pech, Brno 31. 5. 2016 3. 6. 2016
OÚPR-023637 Architektonická veřejná jednokolová projektová sotuěž „Nábřeží řeky Svratky“ - oranizační zajištění malého rozsahu OÚPR Ing. arch. Kovačevič, MOBA, Praha 19. 7. 2016 2. 8. 2016
 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41
 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 -