Veřejné zakázky
statutární město Brno

V této sekci jsou zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh veřejné zakázky Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy Radou města Brna Datum podpisu smlouvy
OSM-022589 Žerotínovov nám. 6 - stavební opravy školy II. (VZ 31/2016) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 22. 3. 2016 23. 3. 2016
OSM-027727 Žerotínovo nám. 6 - stavební opravy VŘ č. 186/2017 malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno IČ 28334043 28. 11. 2017 5. 12. 2017
OSM-027665 Žerotínovo nám. 6 - oprava výtahů školy II VŘ č. 134/2017 malého rozsahu OSM BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235, 691 11 Brumovice IČ 46342966 21. 11. 2017 12. 12. 2017
OSM-029162 Žerotínovo nám. 6 - oprava výměníkové stanice - VZ 102/2018 malého rozsahu OSM ILASTAN, s.r.o., Malátova 12, 612 00 Brno 26. 6. 2018 11. 7. 2018
OSM-012366 Žerotínovo nám. 4/6 CDOZS - oprava elektroinstalace přízemí (VZ 27/2012) malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno 25. 4. 2012 26. 4. 2012
OSM-016979 Žerotínovo nám. 4/6 – stavební opravy (VZ 171/2013) malého rozsahu OSM Teramar, s.r.o., Větrná 553/23, 635 00 Brno 30. 10. 2013 31. 10. 2013
OIEF-026909 Zvýšení odborných znalostí zaměstnanců MMB - ČÁST I: Školení projektového řízení PRINCE2 podlimitní OIEF TAYLLORCOX s.r.o. 8. 8. 2017 20. 10. 2017
OSM-020758 ZUŠ Vranovská 41 - oprava fasády do uliční části a oprava elektroinstalace (VZ 90/2015) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 30. 6. 2015 1. 7. 2015
OSM-028991 ZUŠ Vídeňská 85 - Zaměření stávajícícho stavu objektu - VZ 32/2018 malého rozsahu OSM Pam Arch s.r.o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno 20. 3. 2018 3. 4. 2018
OSM-023533 ZUŠ Vídeňská 85 - oprava topení II. (VZ 114/2016) malého rozsahu OSM ILASTAN s.r.o. 19. 7. 2016 22. 7. 2016
OSM-020585 ZUŠ Veveří 133 - výměna oken (VZ 73/2015) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o. 16. 6. 2015 17. 6. 2015
OSM-029144 ZUŠ tř.Kpt. Jaroše 24 - vypracování PD stávajícího stavu - VZ 87/2018 malého rozsahu OSM Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín 12. 6. 2018 20. 6. 2018
OSM-014215 ZUŠ Tř. kpt. Jaroše 24 – výměna oken dvorní fasády (VZ 126/2012) malého rozsahu OSM STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 18. 7. 2012 23. 7. 2012
OSM-023563 ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24 - oprava topení II. (VZ 115/2016) malého rozsahu OSM REMOPA, s.r.o. 19. 7. 2016 29. 7. 2016
OSM-015383 ZŠ Palackého 70 – výměna osvětlení učeben (VZ 55/2013) malého rozsahu OSM Pavel Vitoul, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno 5. 6. 2013 6. 6. 2013
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -