Veřejné zakázky
statutární město Brno

Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
BO-027009 Demolice bytového domu Valchařská 31/14, Brno malého rozsahu BO consistera .s.r.o. 13. 6. 2017 19. 6. 2017
OÚPR-025995 Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E podlimitní OÚPR AQUATIS a.s. Brno 9. 5. 2017 8. 6. 2017
OI-025971 Monitoring kanalizace pro projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně - rok 2017 malého rozsahu OI Vysoké učení technické v Brně 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OMI-026015 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 25. 4. 2017 7. 6. 2017
OSM-026629 Jakubské nám. 5 - oprava elektroinstalce VŘ č. 48/2017 malého rozsahu OSM Jakub Štěpánek, Za humny 291, 664 46 Prštice, IČ 88276716 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OSM-026630 Mendlovo nám. 11 - oprava terasy před restaurací VŘ č. 49/2017 malého rozsahu OSM PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, IČ 60724463 30. 5. 2017 7. 6. 2017
OMI-026014 Dodání aktuálního 3D modelu budov a mostů pro území statutárního města Brna malého rozsahu OMI TopGis, s.r.o. 25. 4. 2017 6. 6. 2017
OI-023376 Brno, Tylova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu podlimitní OI PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 9. 5. 2017 29. 5. 2017
BO-025953 "Celková rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá" malého rozsahu BO INTAR a.s 2. 5. 2017 29. 5. 2017
OSM-026631 Malinovského nám. 3 - oprava přípojek dešťové kanalizace VŘ č. 50/2017 malého rozsahu OSM SEBAK spol. s r.o., Kudrnova 447/27, 620 00 Brno IČ 60696834 9. 5. 2017 23. 5. 2017
OSM-026526 Francouzská 44 - oprava výměníkové stanice VŘ č. 32/2017 malého rozsahu OSM Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno IČ 46347534 18. 4. 2017 17. 5. 2017
OMI-024496 Dodávka a servis firewallu pro statutární město Brno podlimitní OMI IXPERTA s.r.o. 25. 4. 2017 17. 5. 2017
OSM-026553 Orlí 7 - vestavba výtahu II VŘ č. 36/2017 malého rozsahu OSM VÝTAHY BRNO, s.r.o., Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno IČ 25585819 9. 5. 2017 16. 5. 2017
BO-026243 Zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 6. skupina“ malého rozsahu BO Ing. arch. Roman Gale 18. 4. 2017 11. 5. 2017
BO-025285 Strategie bydlení města Brna 2018-2030 malého rozsahu BO PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2. 5. 2017 10. 5. 2017
OSM-026528 Dominikánské nám. 1 - udržovací práce kamenných a truhlářských prvků II VŘ č. 34/2017 malého rozsahu OSM S:LUKAS s.r.o., Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 Brno, IČ 63477459 25. 4. 2017 3. 5. 2017
OIEF-025698 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení- I. část nábytek a technické vybavení podlimitní OIEF TOKA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OIEF-025699 MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení - II. část Dětská lůžka podlimitní OIEF MAKRA DIDAKTA s.r.o. 4. 4. 2017 26. 4. 2017
OÚPR-025734 Územní studie „Bohunice, ul. Lány“ malého rozsahu OÚPR Ing.arch. Jenčková, Brno 28. 3. 2017 24. 4. 2017
OSM-026527 Nádražní 10 - oprava veřejných toalet VŘ č. 33/2017 malého rozsahu OSM OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno, IČ 46901850 18. 4. 2017 24. 4. 2017
OŠMT-025528 Anketa pro nejlepší sportovce města Brna pro léta 2017-2019 malého rozsahu OŠMT GALANT BRNO s.r.o. 18. 4. 2017 24. 4. 2017
OÚPR-025733 Územní studie „Vinohrady - Šedová“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio, spol. s r.o., Brno 28. 3. 2017 21. 4. 2017
BO-025740 Celková rekonstrukce BD Plynárenská 263/8 v k. ú . Zábrdovice malého rozsahu BO P.P. architects s.r.o. 28. 3. 2017 13. 4. 2017
OI-024216 „Rekonstrukce ulice Štefánikovy – zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI Projekt 2010, s.r.o. 7. 2. 2017 13. 4. 2017
OVV-025617 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. 4. 4. 2017 12. 4. 2017
OVV-025616 Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV BÜROPROFI s.r.o., 4. 4. 2017 10. 4. 2017
BO-025539 Bytový dům Valchařská 14 malého rozsahu BO Atelier 99 s.r.o. 13. 3. 2017 10. 4. 2017
OŠMT-025652 Nákup hlavní výsledkové světelné tabule LED - Městský plavecký stadion Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT BASKET SPORT, s.r.o. 4. 4. 2017 6. 4. 2017
BO-025560 DPS Bedřichovická malého rozsahu BO ZEBRONA s.r.o. 13. 3. 2017 3. 4. 2017
OSM-026454 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna VZ OSM 22/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ 18565832 smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 31. 3. 2017
OSM-026455 Květinová výzdoba oken a údržba ploch zeleně pro rok 2017 VZ OSM 23/2017 malého rozsahu OSM Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1016/16a, 602 00 Brno 21. 3. 2017 29. 3. 2017
BO-025537 Bytový dům Dukelská 217/88 v k.ú. Husovice malého rozsahu BO Atelier Brandštetr s.r.o. 13. 3. 2017 29. 3. 2017
OI-024215 „Rekonstrukce ulice Benešova - zpracování DÚR, DSP a PDPS“ nadlimitní OI METROPROJEKT a.s. + PK OSSENDORF, s.r.o. 7. 2. 2017 28. 3. 2017
OÚPR-025545 Územní studie „Červený kopec“ malého rozsahu OÚPR Pelčák a partner s.r.o., Brno 28. 2. 2017 28. 3. 2017
OSM-025628 Sanace skalní stěny za domem |Práčata 60 VZ č. 9/2017 malého rozsahu OSM NOVA GROUP B&M, a.s., IČ: 26220466, Pražákova 506/39, 619 00 Brno 21. 2. 2017 27. 3. 2017
BO-024717 „Bytové domy Vojtova - Záchranný archeologický výzkum“ nadlimitní BO Archaia Brno o.p.s. 28. 2. 2017 22. 3. 2017
BO-025536 Rekonstrukce bytového domu Křenová 47 malého rozsahu BO Ing. arch. David Vrtek 14. 2. 2017 16. 3. 2017
OŽP-025612 Odběry, analýzy a posouzení vzorků sedimentů z Holáseckých jezer malého rozsahu OŽP Ekologické audity a posudky s.r.o. 28. 2. 2017 15. 3. 2017
OI-025488 „Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI Kovoprojekta Brno a.s. 14. 2. 2017 10. 3. 2017
OÚPR-025442 Územní studie optimalizace řešení poldru Chrlice malého rozsahu OÚPR AQUATIS a.s., Brno, Botanická 56 14. 2. 2017 8. 3. 2017
OMI-024494 Připojení k internetu pro statutární město Brno malého rozsahu OMI Dial Telecom, a.s. 7. 2. 2017 7. 3. 2017
BO-024385 Rekonstrukce volných bytů v objektu Příční 13, Zábrdovice, Brno podlimitní BO MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 17. 1. 2017 6. 3. 2017
OI-025446 „Brno, Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ malého rozsahu OI AQUATIS a.s. 14. 2. 2017 6. 3. 2017
OSM-025623 Husova 3 - oprava sociálního zařízení v přízemí VZ č. 8/2017 malého rozsahu OSM W.A.K., spol. s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, 21. 2. 2017 3. 3. 2017
BO-027155 Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení, Brno, 2. skupina malého rozsahu BO Huslík s.r.o. 28. 2. 2017 3. 3. 2017
KMSM-025377 Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalu IGNIS BRUNENSIS v letech 2017 – 2019 nadlimitní KMSM SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 14. 2. 2017 1. 3. 2017
OVV-025032 Osobní vozidla pro Magistrát města Brna malého rozsahu OVV AZ SERVIS, a.s. 7. 2. 2017 28. 2. 2017
OŽP-025410 Zhotovení studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území statutárního města Brna malého rozsahu OŽP Brněnské komunikace a.s. 21. 2. 2017 27. 2. 2017
BO-025306 Příkazní smlouva pro veřejné zakázky malého rozsahu BO Zadávací servis s.r.o. 14. 2. 2017 23. 2. 2017
BO-028016 Zámečnická 2 - 5.NP - sdílené bydlení - PD malého rozsahu BO IN AD, spol. s.r.o. 17. 1. 2017 17. 2. 2017