Veřejné zakázky
statutární město Brno

Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OMI-020373 Rozšíření funkčnosti systému spisové služby o modul eDeska malého rozsahu OMI ICZ a.s. 22. 10. 2014 27. 10. 2014
OMI-020333 Vyvolávací systém - výměna displejů ODSČ a ŽÚmB malého rozsahu OMI Kadlec - elektronika, s.r.o. 30. 6. 2015 31. 8. 2015
OMI-020323 Zajištění servisní podpory na rozšíření kapacity diskového pole pro projekt Digitalizace Archivu města Brna malého rozsahu OMI 3S.cz, s.r.o. 5. 5. 2015 18. 7. 2015
OMI-020318 Lokální AIS s daty obyvatel ve správním obvodu SMB malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 15. 10. 2014 31. 10. 2014
OMI-020317 „Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO“ - návrh Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-020300 Dodávka univerzálních skenerů Canon DR-F120 malého rozsahu OMI CANON CZ s.r.o. 12. 5. 2015 25. 5. 2015
OMI-020299 Řízení uživatelských přístupů ke stužbám TC města nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 30. 6. 2015 5. 8. 2015
OMI-020282 „Informační strategie města Brna na období 2014 - 2018“ malého rozsahu OMI Per Partes Consulting, s.r.o. 3. 2. 2015 20. 2. 2015
OMI-020281 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno - minitendr 2015 nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 2. 3. 2015
OMI-019396 Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu nadlimitní OMI TECHNISERV IT, spol. s r.o. 17. 2. 2015 17. 2. 2015
OMI-019158 Obnovení podpory pro aplikaci CA ServiceDesk a doplnění licencí malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 11. 2014 12. 11. 2014
OMI-018646 Rozšíření kapacity diskového polep ro projekt Digitalizace Archivu města Brna podlimitní OMI AG COM a.s. 4. 6. 2014 2. 7. 2014
OMI-018612 Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2014 8. 9. 2014
OMI-018610 Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2012 18. 9. 2012
OMI-018609 Nákup licencí softwarových produktů firmy Esri malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s.r.o. 17. 9. 2014 8. 10. 2014
OMI-018608 Dodávka vysokorychlostních dokumentových skenerů Canon DR-2020U malého rozsahu OMI CANON CZ s.r.o. 15. 10. 2014 31. 10. 2014
OMI-018606 Geometrická homogenizace plošných vrstev pasportu komunikací TEPAOS a Účelové mapy polohopisné situace na území města Brna malého rozsahu OMI T-MAPY spol. s.r.o. 17. 9. 2014 8. 10. 2014
OMI-018605 Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva nadlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 17. 9. 2014 17. 10. 2014
OMI-018599 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol s r.o. 29. 1. 2014 20. 2. 2014
OMI-018598 Technická podpora aplikace Nemovitý majetek podlimitní OMI T-MAPY spol. s r.o. 26. 3. 2014 9. 4. 2014
OMI-018596 Implementace aplikace pro podporu volební agendy malého rozsahu OMI T-Mapy spol. s r.o. 5. 3. 2014 18. 3. 2014
OMI-018594 Metropolitní síť Brno - Přesun sídla ÚMČ Brno-Starý Lískovec malého rozsahu OMI O2 Czech Republic, a.s., UNIS COMPUTERS, a.s., InfoTel, spol. s r.o. 11. 6. 2014 23. 7. 2014
OMI-018586 Multilicence pro upgrade OS Windows VISTA/XP na Windows 8 malého rozsahu OMI SoftwareOne Czech Republic s.r.o. 16. 7. 2014 20. 8. 2014
OMI-018584 Licence MicrosoftOffice 365 Professional Plus podlimitní OMI Servodata a.s. 6. 8. 2014 4. 9. 2014
OMI-018583 Zpracování adt a ověření údajů z petičních archů malého rozsahu OMI Javlin a.s. 25. 6. 2014 2. 7. 2014
OMI-018581 Maintenance licencí VMware malého rozsahu OMI AutoCont CZ a.s. 20. 8. 2014 18. 9. 2014
OMI-018566 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s.r.o. 16. 7. 2014 11. 8. 2014
OMI-018565 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 16. 7. 2014 11. 8. 2014
OMI-018564 Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu malého rozsahu OMI ICZ a. s. 16. 7. 2014 5. 8. 2014
OMI-018561 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r. o. 27. 8. 2014 1. 10. 2014
OMI-016290 Aktualizace licence datové sady StreetNet CZE malého rozsahu OMI Central European Data Agency, a.s. 18. 12. 2013 18. 12. 2013
OMI-016280 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OMI-016226 Implementace systému řízení bezpečnosti informací na OMI MMB malého rozsahu OMI VIAVIS a.s. 27. 11. 2013 9. 12. 2013
OMI-015288 Bentley Select- program podpory SW produktů Bentley malého rozsahu OMI VARS BRNO a.s. 27. 2. 2013 13. 3. 2013
OMI-015269 Rozšíření a rozvoj systému GINIS nadlimitní OMI GORDIC spol. s r. o. 18. 9. 2013 2. 10. 2013
OMI-015267 Přenesení dat z ECM Documentum do nativního úložiště spisové služby malého rozsahu OMI ICZ a. s. 21. 8. 2013 2. 9. 2013
OMI-015239 Uživatelské úpravy a upgrade platového modulu OKbase malého rozsahu OMI OKsystem s. r. o. 28. 11. 2012 19. 12. 2012
OMI-015227 Pořízení licence a implementace rozšíření aplikace MATRIKA pro ÚMČ města Brna malého rozsahu OMI HiPro spol. s r. o. 28. 11. 2012 12. 12. 2012
OMI-015218 Maintenance softwarových produktů firmy ESRI malého rozsahu OMI ARCDATA PRAHA spol. s r.o. 19. 12. 2012 19. 12. 2012
OMI-015216 Konsolidace a příprava migračních dat aplikace MATRIKA malého rozsahu OMI HiPro spol. s r. o. 5. 12. 2012 7. 12. 2012
OMI-015087 Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna podlimitní OMI Oracle Czech s. r. o. 26. 6. 2013 19. 8. 2013
OMI-014975 Nákup licencí CITRIX malého rozsahu OMI AutoCont CZ a. s. 5. 12. 2012 12. 12. 2012
OMI-014952 Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu malého rozsahu OMI ICZ a. s. 17. 4. 2013 25. 6. 2013
OMI-014950 Sjednocení technické podpory licencí VMware malého rozsahu OMI K-net Technical International Group, s. r. o. 26. 6. 2013 1. 7. 2013
OMI-013101 Maintenance datového úložiště podlimitní OMI TECHNISERV IT, spol.s.r.o. 30. 1. 2013 19. 2. 2013
OMI-012966 Nákup produktů Microsoft Select na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy Select č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited podlimitní OMI Fujitsu Technology Solutions s.r.o. 19. 12. 2012 20. 12. 2012
OMI-012938 Maintenance a servis integrovaného platového systému OKbase a OKINFO podlimitní OMI OKsystem s.r.o. 17. 10. 2012 14. 11. 2012
OMI-012928 Magistrát města Brna- Antivirový systém malého rozsahu OMI M-COM LAN solution, spol. s r.o. 30. 1. 2013 15. 3. 2013
OMI-012927 Připojení k internetu podlimitní OMI MAXPROGRES, s. r. o. 28. 11. 2012 2. 1. 2013
OMI-012544 Dodávka výpočetní techniky pro statutární město Brno 2012 podlimitní OMI AutoCont CZ a.s. 19. 4. 2012 19. 4. 2012