Veřejné zakázky
statutární město Brno

Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OÚPR-022264 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Platforma architekti s.r.o., Ostrava 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022263 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-022262 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR Fellerer-Vendl+CPP architektur, Wien, Austria 9. 2. 2016 15. 2. 2016
OÚPR-022261 Územní studie Budoucnost centra města Brna ve variantě přest.ŽUB „Řeka“ - aktualizace urb.řeščení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky malého rozsahu OÚPR IvanKoleček-Pavel Jura Architekti Lausanne- Brno 9. 2. 2016 12. 2. 2016
OÚPR-020531 „Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - organizační zajištění“ malého rozsahu OÚPR MOBA studio s.r.o. Praha 26. 5. 2015 3. 6. 2015
OÚPR-019571 Planografické práce malého rozsahu OÚPR Stavoprojekta stavební firma, a.s., Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 12. 2014
OÚPR-019325 Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB B1/13-0 na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o. Brno 12. 11. 2014 21. 11. 2014
OÚPR-019045 Územní studie „Prověření územních dopadů variant Přestvby ŽUB“ malého rozsahu OÚPR UAD-STUDIO, spol. s r.o. Brno 22. 10. 2014 30. 10. 2014
OÚPR-018733 „Metodika správy Územního plánu města Brna (ÚPmB) a naplnění dat“ malého rozsahu OÚPR UAD-Studio s.r.o., Brno 24. 9. 2014 26. 9. 2014
OÚPR-018732 „Změna Územního plánu města Brna (ÚPmB) B1/13-0“ malého rozsahu OÚPR UAD studio, s.r.o., Brno 17. 9. 2014 24. 9. 2014
OÚPR-018659 „Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA -sdruž.arch. Fixel a Pech, Brno 20. 8. 2014 15. 9. 2014
OÚPR-018651 „Úplná aktualizace části Územně analytických podkladů města Brna 2014“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA,sdružení arch.Brno 16. 7. 2014 7. 8. 2014
OÚPR-018613 Změny Regulačního plánu bloku Příkop-Bratislavská-Koliště-Milady Horákové č. RP6/12,RP7/12,RP8/12 malého rozsahu OÚPR K4 a.s., Brno 16. 7. 2014 6. 8. 2014
OÚPR-017614 Zajištění správy Generelu odvodnění města Brna podlimitní OÚPR Pöyry, ved. -.DHI - BVK - neregistrovaná společnost 12. 3. 2014 4. 4. 2014
OÚPR-013506 Územní studie - Prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna malého rozsahu OÚPR UAD Studio spol.s r.o., Brno 31. 10. 2012 13. 11. 2012
OÚPR-013230 Územní studie - Umísttění veřejného logistického centra - lokalita u letiště Brno-Tuřany malého rozsahu OÚPR UAD studio, spol. s r.o.,Brno 3. 10. 2012 10. 10. 2012
OÚPR-013221 Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) statutárního města Brna 2012 malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdruž.architektů 29. 8. 2012 11. 9. 2012
OÚPR-012755 Regulační plán „ V aleji k.ú.Holásky“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, sdružení arch.,Brno 18. 7. 2012 3. 8. 2012
OÚPR-011666 Správa Generelu odvodnění města Brna malého rozsahu OÚPR Pöyry Environment a.s. 8. 2. 2012 22. 2. 2012
OÚPR-011046 Územní studie „Zbrojovka - širší vztahy“ malého rozsahu OÚPR Atelier ERA, Brno 23. 11. 2011 20. 12. 2011
OÚPR-009832 Vyhodnocení vlivů Aktualizace ÚPmB na udržitelný rozvoj území malého rozsahu OÚPR AMEC s.r.o., Brno 31. 8. 2011 20. 9. 2011
OÚPR-009410 Dopracování ideové studie „Zelný trh“ - pobytová zóna před Moravským zemským muzeem malého rozsahu OÚPR Atelier RAW, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 11. 8. 2011
OÚPR-002424 Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2011
OÚPR-001537 Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 15. 6. 2011 27. 6. 2011
OÚPR-001337 Komparativní studie globální dostupnosti města Brna malého rozsahu OÚPR DHV CR, s.r.o., Praha 23. 3. 2011 5. 4. 2011
OÚPR-000748 Dopracování územní studie Rozvojové území Brno-jih - podklad pro pořízení změny malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 2. 2. 2011 11. 1. 2011
OÚPR-000422 „Revitalizace vnitrobloků - urbanisticko-architektonická studie“ malého rozsahu OÚPR Ing. Klára Zahradníčková M.A., Brno 23. 3. 2011 15. 4. 2011
OÚPR-000388 Generel veřejné dopravy města Brna podlimitní OÚPR Cityplan s.r.o. 19. 1. 2011 21. 2. 2011
OTS-011065 TP-3D modely 11-ti odlehčovacích komor na kmenové stoce E a přepočet stoky s využitím modelů malého rozsahu OTS Poyry Environment a..s. 30. 11. 2011 2. 12. 2011
OŠMT-030162 Wellness na městském plaveckém stadionu Lužánky podlimitní OŠMT SYNER, s.r.o. 23. 10. 2018 2. 1. 2019
OŠMT-030161 Oprava vytápění šaten a sprch pro veřejnost - Městský plavecký stadion Lužánky malého rozsahu OŠMT SETOP, s.r.o. 10. 7. 2018 17. 7. 2018
OŠMT-030073 Výmkěna prosklené fasády prostor fitness Městkého plaveckého stadionu Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT AL-OK, spol. s r.o. 26. 6. 2018 28. 6. 2018
OŠMT-029779 „Statutární město Brno - dodávka didaktické pomůcky pro mateřské školy“ malého rozsahu OŠMT Didamag s.r.o. 11. 9. 2018 1. 10. 2018
OŠMT-029718 Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - druhá část podlimitní OŠMT AV MEDIA, a.s. 7. 8. 2018 30. 8. 2018
OŠMT-029707 Dodávka 3 sad (48 ks) curlingových kamenů malého rozsahu OŠMT CURLING PROMO, s.r.o. 6. 11. 2018 14. 11. 2018
OŠMT-029639 Statutární město Brno - dodávka interaktivních tabulí pro základní školy - první část podlimitní OŠMT PROFIMEDIA s.r.o. 7. 8. 2018 30. 8. 2018
OŠMT-029418 Dodávka hlavní výsledkové světelné LED tabule do areálu MFS Srbská 47a, Brno malého rozsahu OŠMT DAITE s.r.o. 2. 10. 2018 5. 10. 2018
OŠMT-029243 Oprava havarijního stavu střechy objektu fitness haly a spojovacího objektu, MPSL, Sportovní 4, Brno malého rozsahu OŠMT Ing. Jan Smrž 28. 8. 2018 30. 8. 2018
OŠMT-029241 Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Poávka malého rozsahu OŠMT NAUTICA, spol. s r.o. 28. 8. 2018 30. 8. 2018
OŠMT-029067 Výstavba mateřské školy Brno-Kníničky v lokalitě Kníničky - Dolní louky - projektová dokumentace malého rozsahu OŠMT romangale s.r.o. 26. 6. 2018 23. 7. 2018
OŠMT-029066 Velodrom v lokalitě Brno-Komárov - technická studie malého rozsahu OŠMT Arch.Design, s.r.o. 10. 7. 2018 6. 8. 2018
OŠMT-028775 Logopedická prevence pro pracovníky v předškolním vzdělávání malého rozsahu OŠMT Asociace logopedů ve školství, z.s. 24. 4. 2018 25. 6. 2018
OŠMT-028753 Nákup středotlaké UV lampy pro krytý plavecký bazén Ponávka, Brno malého rozsahu OŠMT Bazenservis s.r.o. 12. 6. 2018 20. 6. 2018
OŠMT-028682 Změna užívání šaten a vstupní haly na tělocvičnu na městském plaveckém stadionu Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT HOMAC, spol. s r.o. 22. 5. 2018 29. 5. 2018
OŠMT-028119 Zajištění expozice statutárního města Brna v rámci OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU BRNO 2018 malého rozsahu OŠMT STAREZ-SPORT, a.s. 2. 2. 2018 2. 2. 2018
OŠMT-027119 Nákup kompaktního traktoru s komfortní kabinou - Městský fotbalový stadion Srbská, Brno malého rozsahu OŠMT GARDEN Studio, s.r.o. 14. 11. 2017 16. 11. 2017
OŠMT-026622 Oprava havarijního stavu střechy objektu bazénu - II. etapa, Městský plavecký stadion Lužánky, Brno malého rozsahu OŠMT Ing. Jan Smrž 26. 9. 2017 2. 10. 2017
OŠMT-026487 Výměna prosklené fasády Městského plaveckého stadionu Lužánky malého rozsahu OŠMT AL-OK spol. s r.o. 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OŠMT-026486 Oprava osvětlení bazénové haly, Aquapark Kohoutovice, Brno malého rozsahu OŠMT Peša elektro s.r.o. 22. 8. 2017 23. 8. 2017
OŠMT-026485 Oprava sprch žen a mužů u bazénu - Aquapark Kohoutovice Brno malého rozsahu OŠMT Pavel Čepek 22. 8. 2017 23. 8. 2017