Veřejné zakázky
statutární město Brno

Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu

Evidenční číslo: OMI-000104
Název: Školení a konzultace k novým verzím e-Spisu
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OMI
Vybraný uchazeč: ICZ a.s.
Datum zveřejnění 6. 12. 2019
Termín pro podání nabídek 25. 9. 2019
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Výzva k podání nabídky
Technická specifikace Návrh smlouvy
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Mgr. Ladislav Zajíc
E-mail pokorna.ivana@brno.cz
Telefon 542173511
Adresa pro podání Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro, dveře č. 336 (sekretariát vedoucího OMI MMB).
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší nabídková cena za jednu člověkohodinu školení a za jednu člověkohodinu expertních služeb a služeb metodické podpory 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
ICZ a.s. 25145444
 
Smlouva
Datum schválení smlouvy RMB
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500