Komunikační obchvat Tuřan - SO 402 přeložka plynovodu STL

Evidenční číslo: OI-000364
Název: Komunikační obchvat Tuřan - SO 402 přeložka plynovodu STL
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Datum zveřejnění 3. 6. 2020
Termín pro podání nabídek 12. 6. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Zadávací dokumentace_Obchvat Tuřany-STL_final.pdf
Popis Příloha č. 1 ZD_SOD-obchvat Tuřany-STL_final.docx
Popis Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení pro základní kvalifikaci.doc
Technická specifikace 01_Technická zpráva.pdf
Technická specifikace 02_GAsAG sit-402.pdf
Technická specifikace 03_GAsAG vz-402.pdf
Technická specifikace 04_Výkaz výměr.pdf
Technická specifikace Obchvat Tuřan SO 402 Přeložka plynovodu STL DN 150 - VV.xlsx
   
Dodatečné informace
vyjádření GridServices.pdf
Dotaz č. 1
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Bc. Milena Bartíková
E-mail
Telefon 542144348
Adresa pro podání Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena 100
 

Zpět