Veřejné zakázky
statutární město Brno

MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Evidenční číslo: OI-000386
Název: MENDLOVO NÁMĚSTÍ - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OI
Datum zveřejnění 29. 6. 2020
Termín pro podání nabídek 10. 7. 2020
 
Specifikace veřejné zakázky
Popis Zadávací dokumentace
Popis Příloha č.1 ZD - Krycí list nabídky
Popis Příloha č.2 ZD - Smlouva o dílo
Popis Příloha č.3 ZD - Čestné prohlášení pro základní kvalifikaci
Technická specifikace Příloha č.2 a č.4 SoD
Technická specifikace Příloha č.3 SoD - aktualizace studie Možnosti nové zastávky
Technická specifikace Příloha č.5 SoD - Revize průvodní zprávy ke studii
   
Dodatečné informace
 
Kontakt pro podání nabídek
Kontaktní osoba Mgr. Veronika Rušková
E-mail Ruskova@bkom.cz
Telefon +420532144307
Adresa pro podání Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno
 

Zpět