Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v letech 2012 - 2015

 
Evidenční číslo: KPMB-009483
Datum schválení zadání Radou města Brna: 31. 8. 2011
Název: Propagace statutárního města Brna při pořádání festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří v letech 2012 - 2015
Popis předmětu plnění: Propagace města v rámci festivalů STAROBRNO - IGNIS BRUNENSIS a BRNO - MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří, které se každoročně konají v jarních měsících v Brně a okolí.
Druh veřejné zakázky: nadlimitní
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Jana Bohuňovská
Ing. Oliver Pospíšil
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 16. 11. 2011
Cena včetně DPH 12 000 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 20. 12. 2011

Zpět