Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna při pořádání akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2012

 
Evidenční číslo: KPMB-009835
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna při pořádání akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2012
Popis předmětu plnění: Propagace Brna v rámci 4. ročníku akce NOVOROČNÍ BRNO - PF 2012 (troubení z věže Staré radnice, novoroční cyklojízda Brnem, novoroční ohňostroj na Špilberku, slavnostní koncert Filharmonie Brno apod.).
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 19. 10. 2011
Cena včetně DPH 600 000,00 Kč
Datum realizace 1. 1. 2012
Datum podpisu smlouvy 24. 10. 2011

Zpět