Veřejné zakázky
statutární město Brno

Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín

 
Evidenční číslo: OD-010055
Datum schválení zadání Radou města Brna: 5. 10. 2011
Název: Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín
Popis předmětu plnění: Oprava části střešního pláště trolejbusové vozovny Komín, ul. Jundrovská č. 57, Brno. Jedná se o jednoplášťový střešní plášť. Oprava se týká pouze části střešního pláště v rozsahu cca 600 m2.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OD
Vybraný uchazeč: JENASTAV s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nejnižší nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SW - TECH s.r.o. 25319990
JENASTAV s.r.o. 27722198
LABILAN s.r.o. 26961041
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Ing. Vladimír Bielko
Bc. Pavel Pospíšek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 5. 10. 2011
Cena včetně DPH 887 760,00 Kč
Datum realizace 10. 10. 2011
Datum podpisu smlouvy 7. 10. 2011

Zpět