Veřejné zakázky
statutární město Brno

Tématický čtvrtletní monitoring médií zaměřený na město Brno pro rok 2012

 
Evidenční číslo: KPMB-010657
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Tématický čtvrtletní monitoring médií zaměřený na město Brno pro rok 2012
Popis předmětu plnění: Tématický čtvrtletní monitoring médií zaměřený na město Brno pro rok 2012
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: NEWTON Media, a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Cena 55
Kvalita nabídky 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
MVDr. Vlastimil Žďárský
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 23. 11. 2011
Cena včetně DPH 282 720,00 Kč
Datum realizace 31. 12. 2012
Datum podpisu smlouvy 6. 12. 2011

Zpět