Veřejné zakázky
statutární město Brno

Výroba a dodání publikace Tugendhat, rehabilitace a slavnostní znovuotevření

 
Evidenční číslo: KPMB-011050
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Výroba a dodání publikace Tugendhat, rehabilitace a slavnostní znovuotevření
Popis předmětu plnění: Výroba a dodání 500 ks reprezentativní publikace s názvem „Tugendhat, rehabilitace a slavnostní znovuotevření“.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: David Židlický
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
David Židlický 62097261
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 4. 1. 2012
Cena včetně DPH 332 880,00 Kč
Datum realizace 20. 2. 2012
Datum podpisu smlouvy 11. 1. 2012

Zpět