Veřejné zakázky
statutární město Brno

Marketingová strategie zaměřená na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací

 
Evidenční číslo: KPMB-011935
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Marketingová strategie zaměřená na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací
Popis předmětu plnění: Jedním z výstupů Koncepce ekonomického rozvoje města byl mj. požadavek ná výraznější profilaci a propagaci města Brna a celého regionu jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací. Marketingová strategie tak bude podkladem pro zadání realizace marketingových kampaní zaměřených na výše uvedený typ propagace. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je z 50 % financována statutárním městem Brnem a z 50 % Jihomoravským krajem.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: DRING Consulting s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 55
kvalita nabízeného plnění 45
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
BAT MARKETING s.r.o. 29281229
BERMAN GROUP - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. 25924206
DRING Consulting s.r.o. 26115760
INCOMA GfK, s.r.o. 43873537
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Mgr. Václav Božek CSc.
Ing. Ivo Minařík
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 29. 2. 2012
Cena včetně DPH 700 320,00 Kč
Datum realizace 10. 9. 2012
Datum podpisu smlouvy 16. 3. 2012

Zpět