Veřejné zakázky
statutární město Brno

Proškolení interních lektorů

 
Evidenční číslo: PO-000208
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Proškolení interních lektorů
Popis předmětu plnění: Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora profesního a odborného růstu zaměstnanců statutárního města Brna, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. Mezi klíčové aktivity projektu patří proškolení interních lektorů
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: PO
Vybraný uchazeč: EURO EDUCA - občanské sdružení (pobočka Brno)
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
Nabídková cena ( s DPH) 40
Celková kvalita zabezpečení výuky ( studijní opory, e-learningová podpora, evaluační hodnotící kriteria) 60
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
EURO EDUCA - občanské sdružení (pobočka Brno) 26678543
Počítačová služba , s.r.o. 25884735
Rentel, a.s. 26128233
Kanu systém s.r.o. 27685993
HOPE E.S. - v.o.s. 25342282
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
JUDr. Jiří Oliva
Bc. Bohuslava Zámečníková
Ing. Zuzana Rožcová
Ing. Alexandra Musilová - OIEF
Ing. Jana Cabanová - konzultantka tajemníka MMB
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 12. 1. 2011
Cena včetně DPH 864 000,00 Kč
Datum realizace 31. 8. 2011
Datum podpisu smlouvy 27. 1. 2011

Zpět