Veřejné zakázky
statutární město Brno

Poradenské a komunikační služby v oblasti postupu orgánů města Brna ve věci rekonstrukce železničního uzlu Brno a systému TEN-T

 
Evidenční číslo: KPMB-012183
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Poradenské a komunikační služby v oblasti postupu orgánů města Brna ve věci rekonstrukce železničního uzlu Brno a systému TEN-T
Popis předmětu plnění: Zakázka je zadávána statutárním městem Brnem za účelem posílení pozice města v systému TEN-T v rámci legislativního procesu EU, a to s ohledem na značnou složitost problematiky z odborného i komunikačního hlediska.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: BXL Consulting s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nejnižší měsíční paušální sazba za poptávané služby 50
kvalita nabízeného plnění 50
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
BXL Consulting s.r.o. 27213391
PAN SOLUTIONS, spol. s r.o. 26740559
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Robert Kotzian Ph.D.
Vít Blaha
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 9. 5. 2012
Cena včetně DPH 1 188 000,00 Kč
Datum realizace 10. 11. 2012
Datum podpisu smlouvy 10. 5. 2012

Zpět