Veřejné zakázky
statutární město Brno

Dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem

 
Evidenční číslo: KPMB-012184
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Dotisk informačního materiálu města Brna - Průvodce městem
Popis předmětu plnění: celkem 35 000 ks informační brožury v jazykových mutacích české, anglické, německé a ruské
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: REEX, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
REEX, spol. s r.o. 44015241
GRAFEX-AGENCY s.r.o. 26928205
Luboš Vitanovský 10111689
EPAVA Olomouc, a.s. 27786218
ARTAX, a.s. 25535234
Ing. Vladislav Pokorný 40387194
Arch-polygrafické práce, spol. s r.o. 45477574
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 30. 5. 2012
Cena včetně DPH 414 840,00 Kč
Datum realizace 13. 7. 2012
Datum podpisu smlouvy 8. 6. 2012

Zpět