Veřejné zakázky
statutární město Brno

Komplexní realizace akce VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI v letech 2012 - 2014

 
Evidenční číslo: KPMB-012600
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace akce VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI v letech 2012 - 2014
Popis předmětu plnění: Zajištění XX., XXI. a XXII. ročníku tradiční akce VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI probíhající vždy 23. 12. v areálu Nové radnice v Brně.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny 60
kvalita nabízeného plnění 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 46966234
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 7. 2012
Cena včetně DPH 504 000,00 Kč
Datum realizace 23. 12. 2012
Datum podpisu smlouvy 23. 7. 2012

Zpět