Veřejné zakázky
statutární město Brno

Realizace prezentace statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku

 
Evidenční číslo: KPMB-012645
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Realizace prezentace statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku
Popis předmětu plnění: Zajištění prezentace Brna jako centra vědy výzkumu a inovací a jeho podnikatelského potenciálu a prezentace vily Tugendhat jako významné památky UNESCO a perly moderní architektury. Prezentace se bude konat v České národní budově (Bohemian National Hall) v New Yorku.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Crest Communications a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
výše celkové nabídkové ceny 60
kvalita nabízeného plnění 40
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Crest Communications a.s. 27169227
Ing. Martina Ježková 68070799
RUSTIKA s.r.o. 25938738
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Jana Bohuňovská
Dr. Ing. Marie Zezůlková
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 7. 2012
Cena včetně DPH 870 220,00 Kč
Datum realizace 1. 10. 2012
Datum podpisu smlouvy 23. 7. 2012

Zpět