Veřejné zakázky
statutární město Brno

Realizace regionálního biocentra Soutok k.ú. Dolní Heršpice

 
Evidenční číslo: OŽP-012668
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Realizace regionálního biocentra Soutok k.ú. Dolní Heršpice
Popis předmětu plnění: výsadby zeleně
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: OŽP
Vybraný uchazeč: ŠIMEK 96 s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
cena 100
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
FALKY s.r.o. 28297849
ŠIMEK 96 s.r.o. 64509931
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Bc. Ladislav Macek
Ing. Martin Vaněček
Ing. Eva Blahoňovská
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 18. 7. 2012
Cena včetně DPH 1 173 817,20 Kč
Datum realizace 30. 11. 2012
Datum podpisu smlouvy 23. 7. 2012

Zpět