Veřejné zakázky
statutární město Brno

Propagace statutárního města Brna v rámci filmového projektu Leoš Janáček - Moje město

 
Evidenční číslo: KPMB-013292
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Propagace statutárního města Brna v rámci filmového projektu Leoš Janáček - Moje město
Popis předmětu plnění: Propagace města Brna v rámci filmového dokumentu „Leoš Janáček - Moje město“, který bude zároveň sloužit k propagaci Mezinárodního festivalu Janáček Brno.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: D.A.N. production, s.r.o.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
D.A.N. production, s.r.o. 25337092
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Hodnotící komise - nebyla u této veřejné zakázky jmenována
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 3. 10. 2012
Cena včetně DPH 240 000,00 Kč
Datum realizace 17. 12. 2012
Datum podpisu smlouvy 23. 10. 2012

Zpět