Veřejné zakázky
statutární město Brno

Komplexní realizace služeb pro statutární město Brno na veletrhu MIPIM 2013

 
Evidenční číslo: KPMB-013642
Datum schválení zadání Radou města Brna:
Název: Komplexní realizace služeb pro statutární město Brno na veletrhu MIPIM 2013
Popis předmětu plnění: Předmětem zakázky je zejména zajištění organizace běžného provozu expozice města Brna na veletrhu MIPIM 2013 v Cannes, direct mailing s pozvánkou do expozice města Brna, vytvoření podrobného souboru informací, DVD smyčky, příprava a organizace doprovodného programu, zajištění inzertního prostoru ve veletržních časopisech apod.
Druh veřejné zakázky: malého rozsahu
Útvar: KPMB
Vybraný uchazeč: Crest Communications a.s.
 
Hodnotící kritéria
Název Váha
nabídková cena vč. DPH
 
Seznam uchazečů, kteří podali nabídku
Název
Crest Communications a.s. 27169227
SAN SERVICE, s.r.o. 25711300
Original Communications s.r.o. 27421929
 
Hodnoticí komise
Seznam členů komise
Ing. Oliver Pospíšil
Ing. Michal Jelínek
 
Smlouva
Datum schválení Radou města Brna 21. 11. 2012
Cena včetně DPH 731 400,00 Kč
Datum realizace 12. 3. 2013
Datum podpisu smlouvy 23. 11. 2012

Zpět